نویسنده = ماندانا رجایی دستغیب
تحلیلی برنقش حرم مطهرحضرت احمدبن موسی الکاظم شاه‌چراغ(ع) در توسعه‌ی گردشگری مذهبی شهر شیراز

دوره 1، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 195-210

محمد‌کاظم کاوه پیشقدم؛ ماندانا رجایی دستغیب؛ زرآسا رجایی دستغیب