نویسنده = سعیده سیادت
راهبردهای توسعه گردشگری مذهبی در کلان شهر شیراز

دوره 1، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 115-130

علیرضا پیرعلی؛ سعیده سیادت