نویسنده = مرتضی رحیمی
تعداد مقالات: 4
1. مصادیقی از حقوق دین اسلام در فرهنگ رضوی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1398، صفحه 7-30

مرتضی رحیمی


2. محورها و مؤلفه های قرآن کریم در خصوص زندگی اجتماعی

دوره 2، شماره 7، پاییز 1398، صفحه 33-58

سمیه سلیمانی؛ مرتضی رحیمی


3. نقش رفتار مبلغ در تبلیغ دین از دیدگاه امام رضا (ع)

دوره 2، شماره 5، بهار 1398، صفحه 37-53

مرتضی رحیمی؛ سمیه سلیمانی


4. پژوهشی درباره سید علی خان مدنی و آثار وی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 11-34

مرتضی رحیمی