نویسنده = مرتضی رحیمی
تعداد مقالات: 2
1. نقش رفتار مبلغ در تبلیغ دین از دیدگاه امام رضا (ع)

دوره 2، شماره 5، بهار 1398، صفحه 37-53

مرتضی رحیمی؛ سمیه سلیمانی


2. پژوهشی درباره سید علی خان مدنی و آثار وی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 11-34

مرتضی رحیمی


شماره‌های پیشین نشریه