نویسنده = سعید دائمی جهرمی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی و تبیین سازه‌های تأثیرگذار بر جلب مشارکت نوجوانان به بسیج مساجد مورد مطالعه: پایگاه بسیج مسجد امام حسین (ع) شهرستان جهرم

دوره 1، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 146-165

مهدی رحمانیان کوشککی؛ سعید کوشکی جهرمی؛ سعید دائمی جهرمی؛ احسان شعبانپور حقیقی