نویسنده = سمیه سلیمانی
تعداد مقالات: 2
1. محورها و مؤلفه های قرآن کریم در خصوص زندگی اجتماعی

دوره 2، شماره 7، پاییز 1398، صفحه 33-58

سمیه سلیمانی؛ مرتضی رحیمی


2. نقش رفتار مبلغ در تبلیغ دین از دیدگاه امام رضا (ع)

دوره 2، شماره 5، بهار 1398، صفحه 37-53

مرتضی رحیمی؛ سمیه سلیمانی