نویسنده = عبدالرضا اصغری
نشانه‌شناسی منجی موعود در کتب آسمانی ادیان ابراهیمی و منابع روایی

دوره 2، شماره 5، خرداد 1398، صفحه 117-144

عبدالرضا اصغری؛ امیررضا قانع؛ عباس نورمندی پور؛ الهه قانع


کندوکاوی ‌در شاخصه‌های مدیریت اسلامی؛ با محوریت مدیریت علوی

دوره 1، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 35-49

امیر رضا قانع؛ الهه قانع؛ عبدالرضا اصغری