نویسنده = فریده کیان فرد
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت معنوی ائمه اطهار(ع) در مواجهه با دشمنان سیاسی و فرهنگی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 109-117

زهرا صغیر؛ فریده کیان فرد


شماره‌های پیشین نشریه