نویسنده = امین علیشاهی
تعداد مقالات: 1
1. شخصیت و اندیشه‌های علی بن ابی طالب(ع) از منظر شرق‌شناسان فرانسوی

دوره 2، شماره 5، بهار 1398، صفحه 55-70

علی علیشاهی؛ امین علیشاهی