کلیدواژه‌ها = مدیریت اسلامی
تعداد مقالات: 1
1. کندوکاوی ‌در شاخصه‌های مدیریت اسلامی؛ با محوریت مدیریت علوی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 35-49

امیر رضا قانع؛ الهه قانع؛ عبدالرضا اصغری


شماره‌های پیشین نشریه