نویسنده = مرتضی رحیمی
نقش یاد خدا در بهبودی بیماری کرونا و دیگر بیماری‌ها

دوره 03، شماره 10، شهریور 1399، صفحه 29-43

مرتضی رحیمی؛ سمانه بذرافکن


مصادیقی از حقوق دین اسلام در فرهنگ رضوی

دوره 02، شماره 8، اسفند 1398، صفحه 7-30

مرتضی رحیمی


محورها و مؤلفه های قرآن کریم در خصوص زندگی اجتماعی

دوره 02، شماره 7، آذر 1398، صفحه 33-58

سمیه سلیمانی؛ مرتضی رحیمی


نقش رفتار مبلغ در تبلیغ دین از دیدگاه امام رضا (ع)

دوره 02، شماره 5، خرداد 1398، صفحه 37-53

مرتضی رحیمی؛ سمیه سلیمانی


پژوهشی درباره سید علی خان مدنی و آثار وی

دوره 01، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 11-34

مرتضی رحیمی