نویسنده = محمدرضا سالاری حمزه خانی
سهم وقف و امور موقوفه در توسعه فرهنگی، رشد و اعتلای علمی جوامع در عصر جدید

دوره 03، شماره 9، خرداد 1399، صفحه 73-94

سجاد عربی؛ محمدرضا سالاری حمزه خانی؛ حامد عربی