نویسنده = سمانه بذرافکن
نقش یاد خدا در بهبودی بیماری کرونا و دیگر بیماری‌ها

دوره 03، شماره 10، شهریور 1399، صفحه 29-43

مرتضی رحیمی؛ سمانه بذرافکن