راهنمای نویسندگان

 راهنمای تهیه و ارسال مقالات

  

 • مقاله باید در سطح علمی- پژوهشی باشد.

 • مقاله حاصل مطالعات، تجربه ها و تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان) باشد.

 • مقاله ارسالی نباید قبلا برای هیچ یک از نشریات (داخلی یا خارجی) ارسال و یا چاپ شده باشد.

 • حجم مقاله ارسالی با منابع، جداول و شکل ها باید حداکثر 20 صفحه باشد.

 • فاصله خطوط باید به اندازه 1/15  باشد.

 • مقاله با استفاده از نرم افزار Word( ویرایش های 2007 و 2010) نوشته شود.  برای متن فارسی از قلمB  Mitra   با فونت 13 و برای متن انگلیسی از قلم Times New Roman  و فونت 12 مطابق با معیارهای مندرج در این راهنما ارسال شود.

 • اسامی نویسندگان در فایل ارسالی مقاله درج نشود و به صورت جداگانه ارسال گردد.

 • کلیه فرمول ها فقط با  نرم افزار Word تایپ شده باشد.تمامی جداول، منحنی ها، شکل ها و نمودار سیاه و سفید، دقیق، روشن و اصل باشند. جداول و نمودار به صورت کاملا فارسی باشد. نمودارها به صورت عکس نباشد ( اصل و روشن باشد) و عناوین افقی و عمودی نمودارها فقط فارسی نوشته شود. کلیه تصاویر باید با رزولوشن 300 dpi، فرمت jpg و باکیفیت قابل‌چاپ باشد. کلیه جداول و نمودارها به‌صورت مسلسل شماره‌گذاری و با درج مشخصات و مأخذ آن‌ها در بالای جدول یا نمودار تنظیم گردد. شماره جدول باید در متن مقاله باشد.

  

ساختار مقاله به صورت زیر تنظیم شود: 

 1. عنوان مقاله.

 2. چکیده مقاله: شامل موضوع، چارچوب نظرى، روش‌شناسى تحقیق و نتایج مقاله به‌صورت فشرده، بین 150 تا 300 کلمه باشد.

 3. بلافاصله پس از چکیده (فارسی)، فهرستی از "واژگان کلیدی" اضافه شود. کوشش شود در این فهرست صرفاً "واژگان" اصلی مقاله نوشته شود و تعداد آنها به طور معمول 3تا7 مفهوم  است.

 4. مقدمه: شامل تعریف موضوع، طرح مسئله و بیان اهداف و ضرورت انجام تحقیق.

 5. بررسى پیشینه: تحقیقات پیشین، موضوع و چارچوب نظرى و طرح پرسش‌ها/یا فرضیات تحقیق.

 6. متن اصلی: باید موضوع به طور روشن تحلیل شود که می تواند شامل اجزای زیر باشد: روش‌شناسى، ارائه یافته‌ها، تجزیه و تحلیل و تفسیر آن‌ها.

 7. خلاصه و نتیجه‌گیرى.

 8.  فهرست منابع فارسى و انگلیسى: 

برای ارجاع و فهرست دهی از استاندارد APA استفاده شود. ارجاعات در متن مقاله داخل پرانتز به صورت (نام خانوادگی، سال: صفحه) آورده شود. در متن مقاله طبق اصول APA، زمانیکه نام یک نویسنده (خارجی)را برای اولین بار ذکر می‌کنید،‌ عنوان لاتین آن را پانوشت کنید. اگر نویسنده دارای همکار است (تا چهار نفر) عنوان خانوادگی آن‌ها را نوشته و آن‌ها را پانوشت کنید. در صورتی‌که تعداد آن‌ها با نویسنده از پنج نفر به بالا می‌باشد، نام نویسنده را نوشته و سپس از واژه‌ی همکاران استفاده کنید؛

 

در ذکر منابع از الگوی زیر استفاده شود: 

 • فهرست منابع جداگانه به ترتیب حروف الفبا (ابتدا فارسی و سپس انگلیسی) آورده شود و از تکرار منابع خودداری گردد

 • کتاب تالیف شده:  نام خانوادگی، نام. (سال نشر). نام کتاب. محل نشر: ناشر.

 • مقاله: نام خانوادگی، نام،‏‏‏‏ نام، نام خانوادگی (سال نشر). عنوان مقاله. نام نشریه، دوره یا جلد، (شماره ی نشریه): شماره صفحات مقاله. رفرنس به صورت کامل همراه با ذکر شماره و سال انتشار و شماره صفحه باشد و از نوشتن لفظ "و دیگران" در رفرنس فارسی و موارد مشابه در رفرنس لاتین خودداری شود.

 • کتاب ترجمه شده: نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال تالیف). نام کتاب به فارسی. نام نام خانوادگی مترجم. محل نشر: نام ناشر.

 • مجموعه مقالات: نام خانوادگی، نام. (سال نشر). عنوان مقاله. نام نام خانوادگی (گردآورنده). عنوان مجموعه مقالات. سال، شماره صفحات

 •  یادداشت ها به صورت پاورقی آورده شود.

 

  تذکر 

 1. مقاله­ ارسالی باید پس از ثبت نام نویسنده در سایت فصلنامه، از طریق سامانه موجود ارسال گردد.

 2. مقالات رسیده توسط داوران مجله مورد ارزیابی قرار گرفته و پذیرش نهایی منوط به موافقت سردبیر و هیأت تحریریه فصلنامه رهیافت فرهنگ دینی است.

 3. پس از دریافت و بررسی مقالات ، نتیجه داوری و ارزیابی مقاله، در سامانه و به صورت الکترونیکی به اطلاع نویسنده/ نویسندگان محترم خواهد رسید.

 4. هیأت تحریریه مجله در ویرایش ادبی مقاله (بدون تغییر محتوایی) آزاد است.

 5. مقاله­های ارسالی برگشت داده نمی‌شود.

 6. فصلنامه از پذیرش مقالاتی که بر اساس معیارهای ذکر شده تنظیم نشده باشد، معذور است.