اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمدرضا محمدجانی

جامعه شناسی-علوم سیاسی استادیار گروه علوم سیاسی

iaushiraz.ac.ir/~mohammadjani
mohammadjaniiaushiraz.ac.ir

سردبیر

دکتر سیداحمدرضا دستغیب

علوم سیاسی و روابط بین الملل استادیار گروه علوم سیاسی

iaushiraz.ac.ir/~dastgheyb.ahmadreza
dastgheyb_ahmadrezaiaushiraz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

حجت الاسلام والمسلمین محمد برکت

فقه، حقوق، اسناد تاریخی مدیر مدرسه علمیه امام عصر (عج)

mbarekat.andishvaran.ir/fa/ScholarMainpage.html
mobarekatgmail.com

حجت الاسلام والمسلمین محمدمهدی جاوید

فقه، حقوق، احادیث معاون پژوهشی حوزه علمیه رضویه

razavieh-shiraz.blog.ir/1397/01/23/javid
farhangedinigmail.com

حجت الاسلام والمسلمین دکتر قاسم کاکایی

فلسفه و کلام اسلامی استاد تمام بخش فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه شیراز

kakaie.com
gkakaierose.shirazu.ac.ir

دکتر داریوش بوستانی

جامعه شناسی دانشیار بخش علوم اجتماعی دانشگاه کرمان

hu.uk.ac.ir/~dboostani
dboostanimail.uk.ac.ir

دکتر محمدرضا محمدجانی

جامعه شناسی-علوم سیاسی استادیار گروه علوم سیاسی

iaushiraz.ac.ir/~mohammadjani
mohammadjaniiaushiraz.ac.ir

مدیر اجرایی

محمدرضا امانی

کارشناس ارشد علوم سیاسی پژوهشگر مسایل سیاسی-اجتماعی

civilica.com/p/298275/
msn_236yahoo.com
07132131356
0000-0001-9353-368X