اصول اخلاقی انتشار مقاله

  • مقاله حاصل مطالعات، تجربه‌ ها و پژوهش‌ های نویسنده یا نویسندگان باشد.

  • نشریه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله‌های پذیرش شده آزاد است و از بازگرداندن مقاله‌های دریافتی معذور است.

  • نویسنده باید در صورت استفاده از مطالب دیگران، منبع مورد نظر  با شماره و اطلاعات کامل منبع مذکور ارجاع داده شود.

  • مقالات ارسالی نباید در هیچ نشریه دیگری به چاپ رسیده باشد، به همین دلیل تکمیل  فرم‌ تعهدنامه  نویسنده مبنی بر عدم ارسال مقاله برای سایر نشریات به منظور چاپ یا داوری، در زمان ثبت نام و ارسال مقاله الزامی است.

  • مقالات ارسالی باید در زمینه‌ ی تخصصی نشریه، مسئله ‌محور ، نوآورانه و دارای جنبه آموزشی حاصل کار پژوهش نویسنده یا نویسندگان باشد.

  • مقاله‌های برگرفته از پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو و با تاییدیه استاد راهنما و مسئولیت وی منتشر می‌شود. .

  • مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به لحاظ علمی و حقوقی و مسئولیت آراء و نظرات ارائه شده به عهده نویسنده‌ مسئول مکاتبات است و چاپ مقاله به معنی تأیید تمام و یا بخشی از مطالب آن نیست.

  • از آنجا که صاحب امتیازی این فصلنامه متعلق به آستان مقدس احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ(ع) است از نویسندگان تقاضا می شود در مراحل مختلف تالیف مقالات دقت مضاعفی داشته باشند.

  • تاییده دریافت مقاله از طرف نشریه، درخواست اصلاح از طرف نشریه، تاییده دریافت مقاله اصلاح شده، هیچ کدام به معنی پذیرش نهایی و چاپ مقاله نیست. تنها مقالاتی که توسط داوران ارزیابی نهایی شده و به تایید اعضای هیات تحریریه رسیده باشد، پذیرش نهایی و به چاپ خواهد رسید.