داوران

نام داور وابستگی سازمانی
بهنام جمشیدی سلوکلو عضو معاونت پژوهشی آستان مقدس احمد بن موسی الکاظم
محمدرضا ضیا مدرس حق التدریس دانشگاه آزاد واحد اسلامی واحد شیراز