نویسنده = محمد حسین معتقد الحق
مطالعه نقش حرم مطهر احمدبن موسی الکاظم شاه‌چراغ(ع) در بازارسازی صنعت گردشگری شیراز

دوره 1، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 211-237

فاطمه چیت ساز؛ محمد رضا احمدی نژاد؛ عبدالرضا قهرمانی؛ امین رحمانی؛ محمد حسین معتقد الحق؛ امیر حسین نادری فرد