دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، بهار 1398 
1. نگاهی به مجالس‎ تعزیۀ‎حضرت شاه‎چراغ‎(ع)

صفحه 11-35

سید محمد برفر؛ محمدرضا زاهدی


5. تأملی در نسب و شخصیت سیاسی و فرهنگی حضرت سید جلال‌الدین اشرف(ع)

صفحه 87-101

فاطمه معتمدلنگرودی؛ فرشته معتمدلنگرودی


6. اقسام دیدگاه های مبتنی بر نقل از آیه میثاق

صفحه 103-116

صغری رادان؛ معصومه ذبیحی


7. نشانه‌شناسی منجی موعود در کتب آسمانی ادیان ابراهیمی و منابع روایی

صفحه 117-144

عبدالرضا اصغری؛ امیررضا قانع؛ عباس نورمندی پور؛ الهه قانع


شماره‌های پیشین نشریه