نویسنده = طیبه میرشکاری
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی مدیریت فرهنگی ازدیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 85-95

مریم مشکواتی؛ طیبه میرشکاری