کلیدواژه‌ها = امام سجاد(ع)
نقش معنوی امام سجاد(ع) در امتداد نهضت کربلا

دوره 1، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 97-108

رقیه اسماعیلی


مدیریت معنوی امام سجاد(ع) در عرصه اجتماعی و سیاسی

دوره 1، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 189-206

کبری مرادی مطلق