نویسنده = الهه ابراهیمی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه‌ی توصیفی معماری آرامگاه‌های عصر تیموری

دوره 2، شماره 6، تابستان 1398، صفحه 116-136

الهه ابراهیمی