جستاری در فضائل و مناقب حضرت احمد بن موسی(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری و مدرس مدعو گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی

چکیده

بررسی و بازشناسی فضایل و مناقب ائمه و امامزادگان(ع)، از ضروریات جامعۀ بشری است تا با دستیابی به رفتارها و منش این بزرگواران در جهت وصول به الگویی جامع برای سعادت و نیک فرجامی انسان‌ها گامی پیموده شود. در همین راستا، در این پژوهش سیر زندگی حضرت احمد‌بن‌موسی(ع) از فرزندان امام موسی کاظم(ع) و برادر امام رضا(ع) مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته تا با بازخوانی فضائل و مناقب ایشان نقش وی در گسترۀ تمدن عظیم اسلامی بازشناخته شود. از این رو، نظر به تأثیرگذاری ایشان بر ارتقای فرهنگ اسلامی، تبیین خط مشی‌های ترسیم شده توسط صاحبان کتب تاریخی و رجالی را دارای ضرورت می‌گرداند. این پژوهش به شیوۀ توصیفی - تحلیلی به دنبال تبیین فضائل و مناقب احمدبن موسی(ع) و جایگاه ایشان در توسعه فرهنگ شیعی در تمدن اسلامی است. یافته‌های پژوهش مبتنی بر آن است که احمدبن‌موسی(ع) با دارا بودن فضائل و مناقب اخلاقی و نسَبی بسیار، با بهره مندی از مکتب امامت پدر و برادر بزرگوارشان در تبیین جایگاه امامت علی بن موسی الرضا(ع) گامی اساسی برداشت و با دستگیری از نیازمندان در جهت اشاعۀ مکتب خیرخواهی اهل بیت(ع) و مبارزه با جریان‌های انحرافی به ایفای نقش در جهت اشاعۀ فرهنگ ناب شیعی در جامعۀ اسلامی گام‌های مؤثری برداشتند.

کلیدواژه‌ها