اهداف و چشم انداز

فصلنامه علمی تخصصی «رهیافت فرهنگ دینی» به منظور شناخت و بررسی عمیق و گسترده تر فرهنگ دینی در ایران اسلامی پذیرای مقالات اساتید و پژوهشگران حوزه و دانشگاه در مباحث زیر است.

 

  • فرهنگ و مطالعات فرهنگی ایرانِ اسلامی

  • مطالعات دینی و فرهنگ دینی

  • شناساندن شخصیت­ های مذهبی و ابعاد زندگی و حیات فکری آن­ها

  • حوزه­ های معماری و مطالعات هنر اسلامی بویژه سومین حرم اهل بیت(ع)

  • بازشناسی تاریخ و وقایع دوره اسلامی

  • گردشگری مذهبی

  • آثار موزه ای دوران اسلامی

  •  اسناد و نسخ خطی

  • موقوفات و نذر