سیمای پیامبر(ص) و جایگاه اهل بیت ایشان(ع) در آیینه دعای ندبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

دعای ندبه یکی از دعاهای پرمحتوا و دارای مضامین عالیه در زمینه امام‌شناسی و ولایت است. این پژوهش با شیوه توصیفی تحلیلی، به تبیین سیمای پیامبر اکرم و اهل‌بیت ایشان در دعای ندبه پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که دعای ندبه دارای نظم و ترتیب دقیقی است که با حمد و صلوات الهی شروع می‌شود، بعد از آن به موضوع انبیای الهی اشاره می‌شود و از ارسال رسولان یعنی از آدم تا خاتم سخن به میان می‌آید و پس از بیان نقش تاریخی انبیایی که از آنها نام می‌برد، ما را متوجه نقش تاریخی حضرت محمد(ص)  نموده و در همین راستا از جانشینی بلافصل حضرت علی(ع) و نیز جایگاه ویژه اهل‌بیت بحث می‌کند. دقت در مطالب والای این دعا ما را متوجه سرنوشت جامعة بی‌توجه به جایگاه اهل‌بیت در طی کردن مسیر هدایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها