جایگاه خاندان دشتکی شیراز در تفسیر شیعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تخصصی علوم قرآن و حدیث، استادیار و مدرس حوزه و دانشگاه

چکیده

ضرورت شناخت تراث و میراث شیعه بر کسی پوشیده نیست. استان فارس و دارالعلم شیراز؛ سومین حرم اهل­بیت (علیهم­السلام) در طول تاریخ، علما و بزرگان نامداری را در دل خویش پرورانده است. تبیین جایگاه مفاخر تفسیری شیعی، نقش تمدن­ساز شیعه را در اعصار متمادی در این حوزه روشن می­نماید. با کاوش در تاریخی به پهنای 15 قرن، و شناسایی آثار ایشان در مدرسه تفسیری استان فارس، با خاندان شیعی دشتکی آشنا شدیم. آثار بی­شمار و گرانسنگ این خاندان در رشته­های مختلف، توجه اندیشمندان را به خود جلب کرده است. هدف نوشتار آن است که با رویکرد توصیفی تحلیلی، و روش کتابخانه­ای با نگاه شبکه­ای به تبیین نقش و جایگاه خاندان دشتکی شیراز در تفسیر شیعه و معرفی خدمات تفسیری و منهج تفسیری ایشان بپردازد. رهیافت پژوهش آن است که خاندان دشتکی، با بیشترین مفسر و آثار تفسیری، فعال­ترین خاندان در حوزه مدرسه تفسیری فارس به شمار می­روند. در آثار تفسیری خاندان دشتکی، تک نگاری­های سوره و آیه؛ همچنین حاشیه، تعلیق و تصحیح و چاپ نسخ خطی چشم­نوازی می­نماید. شایان ذکر است که گرایش تفسیری مفسران این خاندان به فلسفه و عرفان، ایشان را از ابعاد دیگری چون، تفسیر اخلاقی و کلامی و ادبی و علمی کتاب آسمانی غافل نکرده است. این بزرگان در منهج تفسیری در کنار آیات و روایات، از منابع دیگری نیز بهره برده­اند.

کلیدواژه‌ها