نقش پیاده‌روی اربعین در تحقق تمدن نوین اسلامی با تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه شاهد، دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث

چکیده

جهان با سرعت به‌سوی آینده‌ای متفاوت از امروز پیش می‌رود و تمام تلاش استکبار و قدرت‌های جهان در راستای ارائه الگوی تمدن برای کشورهای جهان است. از سویی برنامه‌های جامع، کامل و فراگیر دین مبین اسلام، بشر را به‌سوی تمدنی درخشان و پویا سوق می‌دهد. لذا در سخنان مقام معظم رهبری(مدظله العالی) پیوسته از تمدن نوین اسلامی و ضرورت بسترسازی برای آن یاد می‌شود. از دگر سو پیاده‌روی اربعین، هرساله بخشی از جامعه آرمانی و تمدن نوین اسلامی را به تصویر کشیده و کارآمدی آموزه‌های دینی و وحیانی را اثبات می‌کند. لذا این مقاله بر آن است تا ضمن برشمردن ویژگی‌های تمدن اسلامی و نحوه دستیابی به آن، با بهره‌گیری از سخنان مقام معظم رهبری(مدظله العالی)  این مورد را با ویژگی‌ها و ظرفیت‌های پیاده‌روی اربعین حسینی(ع) انطباق دهد و این پدیده را به‌عنوان دروازه و مدخلی برای تمدن نوین اسلامی بررسی کند. این پژوهش با روش توصیفی-اسنادی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای در پی پاسخ به این سؤال است که با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) پیاده‌روی اربعین چگونه می‌تواند الگو و بستری برای تمدن نوین اسلامی باشد؟

کلیدواژه‌ها