فضائل اخلاقی و علمی حضرت آیت الله‌ حاج آقا محسن اراکی(عراقی) از دیدگاه بزرگان و فقهای شیعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی و پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده

هدف از ارائه این مقاله تبیین جایگاه علمی، دینی  و اجتماعی آیت الله حاج آقا محسن عراقی از دیدگاه عالمان دینی می­باشد. این مقاله به صورت مروری، اسنادی و کتابخانه‌ای انجام شده است. بدون تردید، حاج آقا محسن اراکی (عراقی) در جامعه آن روز ایران، یکی از بزرگ‌‌ پرچم‌داران حوزه شریعت و مذهب بود و در آن هرج و مرج عقیدتی و فکری، حوزه علمیه تحت ریاست او بدون تعطیلی به فعالیت خود ادامه می‌داد. حاج آقا محسن اراکی با وجود ثروت فراوان و مشغله‌های زیاد در تدبیر اموال، بیشتر ایام سال به تدریس و مباحثه مشغول بود  به گونه‌ای که کلاس‌های خارج فقه، خارج اصول و خارج اسفار ایشان هیچ‌گاه تعطیل نمی‌شد. با اینکه مناصب قضاوت و تصدی امور شرعی اهل اراک را داشت، با دقت نظر در انجام وظیفه، در هر دو حوزه علم و عمل فعال بود. مباحثه‌ی وی با آخوند خراسانی گواه بر احاطه قوی حاج آقا محسن بر علوم عقلی دارد. مرحوم حاج آقا محسن اراکی یکی از بزرگ‌ترین مشوقان طلاب علوم دینی  بوده‌اند و همیشه علما و طلاب را مورد احترام خاص قرار می‌دادند. حوزه درس ایشان موجب شده بود علما و طلابی از شهرهای نزدیک و منطقه عراق عجم در درس ایشان حاضر شوند. اکثر آقایان علمایی که در ادوار مختلف درحوزه تدریس ایشان حضور داشته‌اند اهل فضل و اجتهاد بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها