بازشناسی کتیبه‌های یک بنای صفوی در شیراز؛ نمونه موردی: مدرسه خان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر حوزه گردشگری شیراز

2 کارشناس مدیریت جهانگردی

چکیده

پیش از ظهور اسلام، کتیبه‌ها عموماً در دل کوه‌ها و بر روی تخت سنگ‌های بزرگ نگارش می‌یافتند و بیشتر جنبه ثبت و ضبط رویدادهای تاریخی، اقدامات و افتخارات پادشاهان و حکمرانان را بر عهده داشتند اما بعد از اسلام کتیبه‌ها در بناها به کار گرفته شد و وضعیت آن‌ها تغییر کرد. به کارگیری کتیبه‌ها در معماری اسلامی نشانه‌ای جهت بیان عقاید دینی و مذهبی هنرمندان هر دوره بوده است. مدرسه خان به عنوان یک بنای بسیار مهم باقی مانده از دوره صفوی در شهر شیراز قرار دارد. آن چه این مدرسه را نسبت به مدارس دیگر این شهر معروف کرده، معماری و به ویژه کتیبه‌های زیبای آن است. هر چند این مدرسه در ادوار مختلف از صفوی تا به حال دچار تخریب‌ها و مرمت‌های زیادی شده و بسیاری از کاشی‌کاری‌های اصلی بنا از بین رفته اما کتیبه‌های مرمت شده نیز در نوع خود بی‌نظیر است. هدف از انجام این مقاله بررسی کتیبه‌های مدرسه خان از لحاظ موضوع و محتوا می باشد که در منابع دیگر کمتر مورد بررسی قرار گرفته و روش پژوهش نیز بر اساس کتابخانه‌ای و بازدید میدانی صورت گرفته است. نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد موضوع کتیبه‌های این مدرسه علاوه بر آیات قرآنی، شامل مناجات نامه، احادیث و نام کاتبان قدیم و جدید می باشد که در هیچ یک از پژوهش‌های پیشین کار نشده و در آخر مقاله به صورت جدول دسته بندی شده است.

کلیدواژه‌ها