تهاجم فرهنگی و راه‌کارهای مقابله با آن در اندیشه رهبر معظم انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

طلبه درس خارج حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری کلام اسلامی دانشگاه قم-دانشکده الهیات و معارف اسلامی

چکیده

دشمنان اسلام و ایران اسلامی، در دوران معاصر–به ویژه بعد از انقلاب اسلامی ایران - بیشترین توان خود را در راستای مقابله و هجوم به فرهنگ اسلامی بکار برده و در این مسیر از هیچ اقدامی فروگذار نکرده‌اند. فرهنگ به عنوان مهم‌ترین دغدغه‌ی مقام معظم رهبری، در طی سالیان گذشته مورد تأکید ایشان بوده و در سخنرانی‌های متعدّدی بر این مسأله اهتمام ورزیده‌اند. همچنین از نکاتی که از سوی ایشان در بیانیه‌ی گام دوم انقلاب اسلامی، مطرح شده است، مسأله «فرهنگ» است. مقام معظم رهبری به عنوان سکّان‌دار کشتی جامعه‌ی اسلامی در بیانات خود به سه ساحتِ؛ اهداف دشمن در تهاجم فرهنگی، روش‌های دشمن در تهاجم فرهنگی و راهکارهای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن، پرداخته‌اند. پژوهش پیش‌رو به سه ساحتِ اهداف، روش‌ها، و راه‌کارهای مقابله با تهاجم فرهنگی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب پرداخته است.

کلیدواژه‌ها