نقش یاد خدا در بهبودی بیماری کرونا و دیگر بیماری‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش علوم قرآن و فقه دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز

چکیده

«ذکر خدا» به معنای یاد کردن خداوند، خواه با زبان باشد، خواه با قلب، خواه با هر دو، مصادیق گوناگونی دارد، که ازجمله آن‌ها عبارت‌اند از: قرآن ، پیامبر(ص) و دیگر معصومان(ع)، دعا، انواع نمازها و... . هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش مصادیق گوناگون ذکر خدا در بهبودی بیماری‌ها، ازجمله کرونا است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی انجام‌شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاضر حاکی از آن است که همه‌ی مصادیق ذکر خداوند، در غلبه بر اضطراب و بیماری‌ها، ازجمله کرونا مؤثر هستند، زیرا تلاوت و استماع قرآن  در درمان بیماری‌های قلبی، روحی‌ و جسمی مفید است. همچنین سخنان پیامبر(ص) درباره ذکر خدا و تفسیر قرآن  به تحقق آرامش کمک می‌کنند. زیارت مرقد پیامبر(ص) و دیگر معصومان(ع) نیز که با ذکر و یاد خدا همراه است، جلوی اضطراب‌های ناشی از بیماری‌ها را می‌گیرد. دعا نیز در ایجاد آرامش و غلبه بر اضطراب و دیگر مشکلات ناشی از بیماری‌ها بسیار مفید است، زیرا گذشته از مضامین ارزشمندی که دعاها دارند، با درخواست از خداوند همراه هستند. انواع نمازها، خواه واجب، خواه مستحب نیز در درمان بیماری‌های قلبی، مفید هستند و موجب آرامش و غلبه بر اضطراب و بیماری‌های جسمی می‌شوند. همه‌ی مصادیق ذکر خداوند، موجب آرامش و رضایتمندی و تقویت سیستم دفاعی بدن می‌شوند. جمع چندین مصداق ذکر باهم، ممکن است. مثلاً زیارت مرقد پیامبر(ص) و دیگر معصومان(ع) ممکن است با خواندن نماز، تلاوت قرآن ، تسبیحات حضرت ‌زهرا (س) و دعا همراه باشد. ­نتیجه: تعبیر فقهاء از دستورات پزشکان به‌عنوان«اوامر ارشادی» نشان می‌دهد که دستورات پزشکان درباره‌ی بیماری‌ها، به‌ویژه بیماری‌های نوظهوری همچون کرونا مهم هستند. مصادیق گوناگون یاد خدا نیز می‌توانند در بهبودی از بیماری‌ها، ازجمله کرونا به پزشکان و بیماران کمک کنند.

کلیدواژه‌ها