جایگاه و ارتباط آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی با علمای اراک و قم در توسعه حوزه های علمیه

نویسنده

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی؛ پست الکترونیکی: tajabadireza@yahoo.com

چکیده

هدف پژوهش: آشنایی با زندگی پر افتخار آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی موسس حوزه علمیه قم می باشد .
روش پژوهش : مروری و به صورت مطالعه ا سنادی و کتابخانه ای می باشد .
نتیجه گیری : حضرت آیت الله شیخ عبدالکریم حائری از علما و روحانیون برجسته و ممتازی هستند که در تاریخ معاصر ایران ، تاسیس حوزه علمیه قم و حتی تاریخ تشیع ، نقشی به سزا و در خور توجه داشته است . این عالم بزرگ شیعه ، 16 سال از زندگی پر برکت خویش را در شهرستان اراک سپری کرده است . آیت الله العظمی شیخ عبدالکریم حائری مهرجردی، از تبار عالمان شیعه است که حوزه علمیه قم میراث جاودان اوست . شاید بهترین تعبیری که می توان در وصف ایشان داشت نشأت گرفتن تفکر اسلامی در ایران به همت آن بزرگوار است اقدام در خور ایشان در ایامی که استبداد رضاخانی بیداد می کرد در جهت تأسیس نهاد علم دینی، نشان از هوش و ذکاوت بی بدیل ایشان دارد که به جای درگیری با قدرت حاکم زمینه ظهور بزرگانی را فراهم نمود که در ادامه مسیر، هر کدام منشأ تحول بودند در این میان تربیت و آموزش بزرگانی چون حضرت امام خمینی (ره) قابل توجه است که این خود می تواند الگویی در خور در عرصه فرهنگی نظام اسلامی باشد.

کلیدواژه‌ها