تأثیر گناه بر میزان اضطراب و امیدواری با تأکید بر روایت امام حسین (ع)

نویسنده

مدیر و مدرس حوزه علمیه فاطمه الزهرا (سلام الله علیها)، شیراز، طلبه سطح چهار حوزوی رشته فقه خانواده.

چکیده

گناهان آثار و پیامد­های روحی و روانی متعدد دارند که حیات دنیوی و اخروی انسان را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
دو مؤلفه اضطراب و ناامیدی به عنوان آسیب­های مبتلا به جامعه بشری از جایگاه ویژه­ای در حوزه سلامت روانی برخوردار است که دکترین اسلامی و روان‌شناسی در این زمینه دیدگاه­های قابل توجهی ارائه داده است. از نگاه اسلام اضطراب به دو نوع ممدوح و مذموم قابل تقسیم است. گناه می­تواند سبب افزایش اضطراب مذموم شود و مانع رشد و عامل تشویش و پریشانی روانی است. از سوی دیگر گناه سبب کاهش امید ممدوح می­شود که در روایات با عنوان یأس از آن نام برده شده است. این پژوهش بر آن است که بر مبنای آیات و روایات و علم روان‌شناسی به بازشناسی عوامل ایجاد اضطراب و ناامیدی و تأثیر گناه بپردازد.

کلیدواژه‌ها