جایگاه کتاب الغدیر در جهان اسلام و بررسی ویژگی‌های آن

نویسنده

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی

چکیده

هدف از ارائه این مقاله، بررسی و تبیین جایگاه کتاب الغدیر در جهان شیعه و بررسی ویژگی‌های آن است. علامه امینی برای نگارش الغدیر کلیه کتاب‌های تفسیری، روایی، تاریخی، رجالی، انصاب، لغتو دیوانه‌ای شعری را با دقت، موردمطالعه قرار داده‌اند. ویژگی علامه امینی آرمان‌خواهی و عشق به آرمان اسلامی و شیعی بود. کتاب الغدیر بیان‌کننده و میزان و معیار در احترام به صحابه و تابعین است. در موقعی که خلفا و صحابه و تابعین را نقد می‌کند، نقد او منصفانه، دقیق، منطقی و مستند است. این کتاب درواقع به‌نوعی دعوت به اتحاد امت اسلامی است. اخلاص، تلاش، کوشش، وظیفه‌شناسی و غیرت دینی در مقابل شبهات، حمله‌ها و گرفتاری‌ها و همچنین زمان‌شناسی و توجه به نیازهای زمان درس‌هایی است که از علامه امینی می‌توان آموخت. جایگاه واقعی الغدیر را زمانی می‌توان شناخت که ببینیم این اثر عظیم علمی و دینی چه تاثیری بر دانشمندان و بزرگان و مردم عادی کوچه و بازار گذاشته است.

کلیدواژه‌ها