تأثیر ابعاد شخصیتی حضرت احمد بن موسی شاه‌چراغ (ع) در توسعه گردشگری و ارتقای سبک زندگی مردم

نویسندگان

1 مربی اتاق عمل، گروه اتاق عمل و هوشبری، دانشکده پیراپزشکی لنگرود، دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: وجود پربرکت و نازنین  فرزندان حضرت موسی بن جعفر(ع) در ایران و به‌ویژه وجود پربرکت و عالی‌مرتبه حضرت احمد بن موسی (ع) چراغی روشن از چلچراغ معارف ناب و حقه‌ی شیعی است که سالیان سال محور ولایت مداری،شریعت محوری،اخلاق و ادب مردمان این دیار است.هدف از این مطالعه مروری بررسی تأثیر ابعاد شخصیتی احمد بن موسی شاه‌چراغ (ع) در توسعه گردشگری و ارتقای سبک زندگی مردم است.
مواد و روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه مروری هست که در فروردین سال 1401 انجام و در طی آن به بررسی تأثیر ابعاد شخصیتی احمد بن موسی شاه‌چراغ (ع) در توسعه گردشگری و ارتقای سبک زندگی مردم پرداخته‌شده است. به این منظور پایگاه‌های CIVILICA و Magiran و SID مورد بررسی قرار گرفتند و جهت جست‌وجو از کلمات کلیدی احمد بن موسی (ع)، شاه‌چراغ، اهل‌بیت (ع)، سبک زندگی، گردشگری فارسی استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد از ابعاد شخصیتی احمد بن موسی (ع) می‌توان اطاعت محض از ولی و خلیفه خدا یعنی امامان معصوم، بخشندگی، به عدالت رفتار کردن ،خوش کرداری، آزردگی از بدرفتاری، دوری کننده از حرام، شکر گذار، دوری از حسد و 
... اشاره کرد. اما آنچه به مقوله سبک زندگی دینی مربوط می‌شود، می‌توان گفت که آستان مقدس شاه‌چراغ به‌صورت برجسته با ترویج معنویت دینی، تجلی زیبایی‌شناسی دینی، تعمیق ساختار اجتماعی دینی ، تسهیل مناسک دینی، تعمیق بینش دینی و انعکاس آموزه‌های دینی، سبک زندگی بسیاری به‌ویژه مردم استان فارس و جنوب ایران را متأثر نموده است یکی از اصلی‌ترین مزایای حاصل از وجود حرمین مطهر امامزادگان، افزایش تعداد زایرین و کمک به توسعه صنعت گردشگری مذهبی هست.
نتیجه‌گیری: بررسی زندگی بزرگان دین و شناخت ویژگی‌های شخصیتی آنان راه پرنوری را فراروی انسان قرار می‌دهد که با پیمودن آن، انسان به خدا نزدیک می‌شود و از خطا و شکست در زندگی رهایی می‌یابد.

کلیدواژه‌ها