بررسی نقش شهر اهواز در سفر امام رضا (ع) و احمد بن موسی (ع) به ایران

نویسنده

کارشناسی ارشد تاریخ شیعه، پژوهشگر آزاد

چکیده

شهر اهواز در دوره‌های مختلف نقشی مهم در جریان حوادث تاریخی ایفا کرده است. سفر امام رضا (ع) و پس از آن سفر برخی از فرزندان امام موسی کاظم (ع) به ایران از طریق شهر اهواز صورت پذیرفت . حضور و استقرار شخصیت‌های مهمی چون امام رضا (ع) و برادر بزرگوارشان احمد بن موسی (ع) معروف به شاه‌چراغ در این شهر ، نشان از راهبردی و استراتژیک بودن آن دارد.  هدف از این پژوهش بررسی نقش شهر اهواز در جریان سفر امام رضا (ع) و احمد بن موسی شاه‌چراغ است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که امام رضا (ع) و برادر بزرگوارشان حضرت شاه‌چراغ در جریان سفرهای جداگانه خود از طریق شهر اهواز وارد ایران شده‌اند و مدتی در این شهر اقامت داشته‌اند و از آنجا به سمت فارس حرکت کرده‌اند. 

کلیدواژه‌ها