مختصری از زندگی‌نامه حضرت احمد بن موسی شاه‌چراغ (ع)

نویسنده

پژوهشگر آزاد، استان خوزستان.

چکیده

حضرت سید امیر احمد علیه‌السلام مقلب به «شاه‌چراغ» و «سیدالسادات الاعاظم» فرزند بزرگوار حضرت موسی بن جعفر (ع) و برادر امام علی بن موسی‌الرضا است. پسران امام هفتم علیه‌السلام بنا به مشهور نوزده نفر می‌باشند. حضرت احمد بن موسی (ع) و محمد بن موسی (ع) از یک مادر که «ام احد» خوانده می‌شد متولد گردیدند. ما در این مقاله به بررسی مختصر از زندگی‌نامه حضرت احمد بن موسی «شاه‌چراغ» می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها