نقش حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاه‌چراغ (ع) در رونق شهر شیراز

نویسنده

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، پژوهشگر آزاد

چکیده

گردشگری مذهبی دیرپا‌ترین نوع گردشگری در جهان است. از هزاران ‌سال پیش مردم نقاط مختلف جهان به منظور زیارت اماکن متبرکه و انجام امور مذهبی مختلف سفر می‌کردند. در دین اسلام نیز سفر با زیارت گره خورده است. در فرهنگ ایرانی زیارت اماکن متبرکه نقش بسیار مهم و پررنگی دارد. شهر شیراز از قدیم به دلیل وجود مساجد بزرگ و اماکن متبرکه منسوب به ائمه شیعیان نقش مهمی در گردشگری مذهبی دارد، به صورتی که به‌عنوان سومین شهر مذهبی ایران مطرح بوده است. نکته قابل توجه در مورد شیراز این است که این شهر برای گردشگری مذهبی جاذبه‌های بسیاری دارد که به نوعی پیونددهنده فرهنگ و هنر ایرانی با تاریخ مذهبی شیعه هستند. همین موضوع موجب رونق گردشگری مذهبی در شهر شیراز شده است. با توجه به اهمیت رونق اقتصادی و اجتماعی کلان‌شهرها در این مقاله به نقش حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاه‌چراغ (ع) در رونق شهر شیراز پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها