نقش فرهنگی و اجتماعی حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) در جریان‌های سیاسی کشور

نویسنده

دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده

فراخواندن اجباری امام رضا علیه السّلام به طوس منجر به مهاجرت سادات بسیاری به ایران شد. یکی از این سادات حضرت احمد بن موسی علیه السلام است. بیش از هزار و دویست سال است که منطقه فارس متبرّک به وجود احمد بن موسی (ع) است. او یکی از شخصیتهای معنوی و بزرگ شیعه به شمار میرود. حضرت سید امیر احمد (علیه السلام) ملقب به «شاهچراغ» و «سید السادات الاعاظم»، فرزند بزرگوار امام کاظم (علیه السلام) و برادر امام رضا (علیه السلام) است. نقش حرم مطهر شاهچراغ (ع) در اوضاع سیاسی و اجتماعی شهر شیراز بسیار پررنگ است. در وقایع سیاسی ایران، شیراز، مرکزی برای بستنشینی، فرماندهی نیروها، اجتماع معترضان سیاسی و بسیج توده‌های اجتماعی بوده است. با توجه به جریانهای سیاسی کشور و اهمیت مبارزات سیاسی مردمی در این مقاله با بررسی بستنشینیها در شاهچراغ به نقش فرهنگی و اجتماعی حرم مطهر شاهچراغ (ع) در جریانهای سیاسی کشور پرداخته میشود.

کلیدواژه‌ها