بررسی استانداردهای طراحی کتابخانه‌های تخصصی ذیل کتابخانه‌های عمومی، مطالعه‌ی موردی: کتابخانه‌ی حضرت شاهچراغ(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز؛ کتابدار کتابخانه‌ی آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع)؛

چکیده

کتابخانه­های تخصصی نقش و اهمیت به سزایی در موقعیت استراتژیک سازمان، رفع نیازهای اطلاعاتی نیروی انسانی و ارائه برنامه­هایی مدون برای رشد سازمان دارند. هدف از نگارش این مقاله تطبیق استانداردهای بین­المللی کتابخانه­های تخصصی به شرایط و ماموریت­های کتابخانه و مرکز اسناد سومین حرم اهل بیت(ع) است تا نتایج آن در عملکرد کتابداران و برنامه­ریزی و تصمیم­گیری مسئولان به کارگرفته شود. این مقاله با رویکرد توصیفی و روش کتابخانه­ای، مولفه­های استانداردهای کتابخانه­های تخصصی را از منابع معتبر استخراج و با شرایط مجموعه­ی کتابخانه و مرکز اسناد شاهچراغ (ع) تطبیق داده است. از مطالب ارائه شده می­توان چنین نتیجه گرفت که مجموعه­ی کتابخانه و مرکز اسناد کتابخانه شاهچراغ (ع) به لحاظ علمی و فنی پتانسیل ایجاد و طراحی کتابخانه­های تخصصی را با لحاظ شروط و اجرای استانداردهای کتابخانه­ای و عمل به پیشنهادها و راهکارهای ارائه شده داراست.

کلیدواژه‌ها