نقش تاشی خاتون در توسعه حرم حضرت احمدبن موسی شاه‌چراغ(ع)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی

2 کارشناس ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام

چکیده

از پیامدهای تشکیل حکومت ایلخانی در ایران، مشارکت و نقش بیشتر زنان در فعالیت­های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است که باگذشت زمان این حضور پررنگ‌تر و محسوس‌تر می‌شود. در قرن هشتم و در زمان حکومت آل اینجو در شیراز، تاشی خاتون، نمونه‌ای از این زنان است. وی از نفوذ خود برای نقش‌آفرینی در مسائل اجتماعی بهره فراوان می‌برد. با بررسی فعالیت‌های وی، علاقه خاتون به مذهب و همچنین توجه وی به دانش و هنر را می­توان در برنامه­های فرهنگی و اجتماعی وی دنبال و فهم کرد. در این میان احمد بن موسی نقش محوری در حضور اجتماعی- فرهنگی تاشی خاتون دارد. از اقدامات خاتون آل اینجو، می­توان باز­سازی و توسعه حرم حضرت احمد بن موسی، موقوفات فراوان برای حرم مطهر، ساخت مدرسه و کتابخانه، برگزاری جلسات مذهبی و توجه به هنر را نام برد. این مطالعه تاریخی با روش توصیفی- تحلیلی، با جستجو در داده­های موجود کتابخانه­ای، به باز­سازی و ارائه تصویری ازآنچه بوده، روی آورده است. در­این­میان، بررسی و تبیین نقش مرقد احمد بن موسی در جایگاه و فعالیت­های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تاشی­خاتون نیز موردتوجه قرارگرفته است.