بایسته‌های اخلاقی مدیریت معنوی امام علی(ع) در بعد حکومت‌داری اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس علوم قرآنی، معاون پرورشی آموزشگاه شهید احمدی پور، آموزش‌وپرورش داراب

چکیده

انگیزه تأسیس حکومت و دولت دینی از منظر علی(ع) برگرداندن آثار دین خدا و اصلاح و ایجاد آسایش در شهرهاست. بی‌شک انقلاب شکوهمند اسلامی به ارمغان آوردنده چنین حکومت و دولتی بوده است. لذا این مقاله جستاری است در بررسی بایسته‌های اخلاقی دولت دینی و معرفی حکومت علوی و بررسی ویژگی‌های یک دولت دینی از منظر مولا علی(ع). آنچه به‌عنوان سؤال مطرح است این است که مبانی، اصول و بایدهای یک حکومت دینی چیست و با توجه به الهام گرفتن از الگو در موفقیت امور، از چه الگویی می‌توان تبعیت کرد؟ هدف از این نوشتار رسیدن به پاسخ همین مسئله است. روشی که در تدوین این مقاله به‌کاربرده شده است روش مطالعه‌ کتابخانه‌ای بوده است. ساختار مقاله به این صورت است که راقم سطور پس از بیان مقدمه و ضرورت وبیان انگیزه‌ی تأسیس دولت دینی به بیان بایسته‌های چنین دولتی پرداخته و در پایان نیز پس از جمع‌بندی مطالب به راهکارهایی ارائه شده است. به صورت مختصر، آنچه از این مقاله دریافت می‌شود این است که حضرت علی(ع) به‌عنوان کامل‌ترین الگو در تأسیس دولت دینی محسوب شده و برخی از ویژگی‌های بایدهای دولت دینی از منظر ایشان بدین شرح است: عنایت به بیت‌المال، احتراز از اندوختن مال نزد متصدیان حکومت، زهد و ساده­زیستی گردانندگان امور حکومتی، امربه‌معروف و نهی­از­منکر، توجه به حال فقرا و دردمندان، عدالت محوری، شفاف‌سازی، ندادن فرصت به فرصت‌طلبان، عنایت خاص به قوای نظامی و... پس اگر دولتی می‌خواهد ادعای دینی بودن داشته باشد، موفق نخواهد شد مگر با مزین شدن به این صفات و این مقدور نخواهد بود مگر با الگو گرفتن از حکومت علی(ع).

کلیدواژه‌ها