نقش رفتار مبلغ در تبلیغ دین از دیدگاه امام رضا (ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش علوم قرآن و فقه، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه شیراز

چکیده

تبلیغ نقش مهمی در معرفی، نشر و حفظ هر مکتب داشته ضامن استمرار اصول و مبانی هر مکتب و پیروان آن است. هدف از پژوهش حاضر آن است که ضمن بیان ضرورت تبلیغ، نقش ویژگی‌های مناسب مبلغ را در توفیق او بیان کند. مبلغ باید این ویژگی‌ها را به تأسی از اهل‌بیت (ع) دارا باشد. ازجمله نتایج این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی انجام‌یافته آن است که دلایل چندی ضرورت تبلیغ و معرفی چهره حقیقی اسلام را ایجاب می‌کنند، ازجمله: 1- تهاجم فرهنگی که سبک زندگی اسلامی را نشانه گرفته است. 2-‌توطئه قدرت‌های بزرگ برای نشان دادن چهره هولناک از اسلام و ایجاد اسلام هراسی 3- ظهور گروه‌های تندرو و خشن که چهره رحمانی اسلامی را مخدوش نموده‌اند؛ ازاین‌رو مسلمانان دنیا باید ضمن پرهیز از اختلافات، با رفتار و گفتار مناسب خود در تبلیغ باورهای دینی بکوشند. لازمه موفقیت در تبلیغ دارا بودن ویژگی‌های لازم و استفاده از روش‌های مناسب است، درصورتی‌که ویژگی‌ها و شرایط لازم تبلیغ وجود نداشته باشند، تبلیغ اثر معکوس داشته آثار زیان باری برجای می‌گذارد، با توجه به آن‌که پیامبران و ائمه (ع)، ازجمله امام رضا (ع) کار تبلیغ می‌کرده‌اند، ویژگی‌های ایشان و روش‌هایی که برای تبلیغ استفاده نموده‌اند، بسیار مفید و راهگشا است. گفتگو در تبلیغ نقش مهمی ایفا می‌کند و در صورت رعایت اصول و شرایط لازم، گفتگو می‌تواند جلو بسیاری از خشونت‌ها و خونریزی‌ها را بگیرد.

کلیدواژه‌ها