اقسام دیدگاه های مبتنی بر نقل از آیه میثاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) واحد شهر ری

چکیده

در تفسیر آیه 172 سوره اعراف معروف به آیه ذر و میثاق، مفسران از روایاتی بهره گرفته‌اند و عالمی با نام «ذر» را معتقد شده‌اند که در آن از همه انسان‌ها عهد ستانده شده است و بشر به این میثاق بلی گفته است. اما آبا در کنار هم آوردن روایات ذیل آیه میثاق و دیدگاه‌های مفسران این نتیجه حاصل می‌شود که چند نظریه مختلف با تکیه بر روایات در نوشته‌های تفسیری ثبت‌شده است؛ من‌جمله اختصاص آیه به قوم بنی‌اسرائیل و افراد مشرک و خروج ذرات ریز از صلب آدم، خلق روح قبل از بدن، که نشان می‌دهد دیدگاه‌های مبتنی بر نقل نیز دچار گونه گونی و اضطراب بوده و علاوه بر نقد و بررسی هرکدام، نقد کلی بر همه روایات را می‌طلبد. لذا با ذکر این دیدگاه‌های تفسیری و ارکان و روایات مدنظرشان، با روش کتابخانه‌ای، نقدی هم در این پژوهش با تکیه‌بر نظر بزرگانی چون آیت‌الله‌مکارم شیرازی صورت خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها