بررسی موقوفات بانو تاشی خاتون بر حرم مطهر شاه‌چراغ(ع)

نویسندگان

1 دانشیار بخش تاریخ دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشکده‌ی علوم قرآن

3 دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه شیراز

4 دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع دانشگاه کرمان

چکیده

وقف نهادی است که به واسطه‌ی امامان و امامزادگان عظیم الشان بسیار مورد توجه شیعیان قرار گرفته است. در شیراز بارگاه شاه‌چراغ(ع) هم از جهت شخصیت احمد بن موسی(ع) و هم از جهت اینکه جزو بناهای تاریخی و مذهبی ایرانیان است، اهمیت بسیاری دارد و چون نگینی درخشان باعث جذب قلوب بسیاری از مردم و بانی وقف‌های بی شماری در طول تاریخ شده است. این پژوهش، زندگی یکی از واقفان بزرگ این حرم، بانو تاشی خاتون، ملکه‌ای از خاندان اینجو را مورد مطالعه قرارداده است. این بانو موقوفات زیادی ازجمله ساخت گنبدی عظیم و بارگاه شاه‌چراغ، ساخت مدرسه و زاویه‌ای بزرگ در مجاورت آستان، بنا کردن کتابخانه‌ای بزرگ و اهداء مجموعه‌ای نفیس به آن، دستور به پیریحیی جمالی صوفی برای خوشنویسی قرآن و سپس وقف آن و وقف روستای میمند بر حرم مطهر را از خود به یادگار گذاشته است.