دوره و شماره: دوره 01، شماره 1، خرداد 1397 
بررسی موقوفات بانو تاشی خاتون بر حرم مطهر شاه‌چراغ(ع)

صفحه 95-103

مصطفی ندیم؛ منیژه زارعی؛ زهرا آتشی؛ مریم خائف


مطالعه نقش حرم مطهر احمدبن موسی الکاظم شاه‌چراغ(ع) در بازارسازی صنعت گردشگری شیراز

صفحه 211-237

فاطمه چیت ساز؛ محمد رضا احمدی نژاد؛ عبدالرضا قهرمانی؛ امین رحمانی؛ محمد حسین معتقد الحق؛ امیر حسین نادری فرد