نقش آستان مقدس احمدبن موسی الکاظم شاه‌چراغ(ع) در ارتقای سبک زندگی دینی مردم

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تفسیر تطبیقی

2 دانشجوی دکترای قرآن و علوم سیاسی

چکیده

آستان مقدس شاه‌چراغ به عنوان مهمترین آستان خطه فارس و جنوب ایران از جهات بسیاری قابل تحقیق است. این نوشتار بر ظرفیت­های این آستان در رابطه با ترویج و تعمیق سبک زندگی دینی انگشت گذاشته است. سبک زندگی دینی تعریف و مولفه­های خاص خود را دارد. در این سبک معنویت دینی، نمادها، شعایر و آموزه­های دینی حضور پررنگی دارد و در حقیقت جهات اصلی زندگی را تعیین می­کند. ایده اصلی نبشته حاضر آن است تا با رویکرد تاریخی-تحلیلی امکانات و ظرفیت­های آستان شاه‌چراغ را در رابطه با تعمیق و توسعه سبک زندگی دینی به آزمون بگذارد. یافته­ها نشان می­دهد که به برکت مرقد حضرت احمدبن موسی(ع) و میرمحمدبن موسی(ع)، این آستان مقدس در بسیاری از امور و مسائل اجتماعی و فرهنگی خطه فارس تاثیر انکار ناپذیری دارد. اما آنچه به مقوله سبک زندگی دینی مربوط می­شود، می­توان گفت که آستان مقدس شاه‌چراغ به صورت برجسته با ترویج معنویت دینی، تجلی زیبایی­شناسی دینی، تعمیق ساختار اجتماعی دینی، تسهیل مناسک دینی، تعمیق بینش دینی و انعکاس آموزه­های دینی، سبک زندگی بسیاری بویژه مردم استان فارس و جنوب ایران را متاثر نموده است.