تحلیلی برنقش حرم مطهرحضرت احمدبن موسی الکاظم شاه‌چراغ(ع) در توسعه‌ی گردشگری مذهبی شهر شیراز

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد شیراز

چکیده

گردشگری مذهبی یکی از شاخه‌های مهم گردشگری است که سهم قابل توجهی از فعالیت‌های جهانگردی را به خود اختصاص می‌دهد. این نوع گردشگری یکی از پایدارترین انواع گردشگری است. گردشگران مذهبی ضمن بازدید از اماکن مقدس مانند زیارتگاه‌ها، مقبره امامزاده‌ها، مساجدتاریخی، حسینیه‌ها و سایر یادمان‌های عرفانی در مراسم و آئین‌های مذهبی شرکت نموده که علاوه بر نقش و تأثیر مذهبی، می‌توانند در توسعه صنعت گردشگری مذهبی و هم چنین در عمران و توسعه شهری تأثیرگذار باشند. حرم مطهر شاه‌چراغ(ع) یکی از مهم ترین اماکن مذهبی کشور و به فرموده مقام معظم رهبری سومین حرم اهل بیت (علیهم السّلام) به عنوان یکی از مقاصد گردشگران شهر تاریخی شیراز می‌باشد. این پژوهش می‌کوشد با روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ دهد که حرم مطهر شاه‌چراغ(ع) چه نقشی در توسعه گردشگری مذهبی شیراز دارد؟ نتایج پژوهش نشان داد که ورود گردشگران به این مکان مقدس علاوه بر توسعه صنعت گردشگری مذهبی تأ ثیر مهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شیراز دارد.