از رواق نقره تا درب الکترونیک: نگاهی به پذیرش و بکارگیری یکپارچه فناوری‌های نوین در عرصه گردشگری

نویسندگان

1 استادتمام دانشگاه پیام‌نور، گروه مدیریت، تهران

2 دانشیار دانشگاه پیام نور، گروه مدیریت، تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور، گروه مدیریت

چکیده

آنچه فضای عصر حاضر را با اعصار گذشته متمایز می‍نماید، راهبردهای بکارگیری فناوری در راستای خدمت‍رسانی به خواسته‍های بشر است. فناوری در جهت پاسخگویی به جنبه‍های مختلف نیازهای بشری، مزایا و چالش‍هایی را با خود به همراه می‍آورد که ضرورت دارد به آن‍ها پرداخته‍شود. در این میان، دستاوردهای فناوری برای عرصه گردشگری مورد توجه است. در این پژوهش که در یکی از مراکز مهم گردشگری مذهبی- فرهنگی در شیراز انجام خواهد گرفت این موضوع بررسی می‍گردد. جامعه آماری را کاربران فناوری اعم از زائرین و کارمندان تشکیل خواهد داد. انتظار می‍رود که انتظارات عملکردی، نفوذ اجتماعی، و شرایط تسهیل‍کننده بر نیت رفتاری افراد و بکارگیری سیستم‍های نوین اثر‍گذار باشد. هم‍چنین این پژوهش از مطالعات نوین در معرفی مدل یکپارچه پذیرش و بکارگیری فناوری در عرصه گردشگری می‍باشد.